BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TRÙNG KHÁNH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TRÙNG KHÁNH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

 

Sáng ngày 28/02/2024, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Trùng Khánh tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thành phần tham dự: Toàn thể đảng viên, viên  chức và người lao động thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh.

anh tin bai
anh tin bai

 

anh tin bai

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Đồng chí Hoàng Văn Sóng, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc bệnh viện truyền đạt các nội dung các Nghị quyết: Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24 tháng 11 năm 2023 về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24 tháng 11 năm 2023 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; Nghị quyết số 45-NQ/TW, , ngày 24 tháng 11 năm 2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện đa khoa huyện. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII trong các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

 

 

Hoàng Tuyết

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập