Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện mới ban hành (đợt II/2023

Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện mới ban hành (đợt II/2023

 

Ngày 13/01/2023, Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện mới ban hành (đợt II/2023). Tham dự hội nghị có Đồng chí Hoàng Văn Sóng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện dự và chủ trì; Đ/c Nông Văn Hiệu, PGĐbệnh viện cùng toàn thể viên chức, người lao động Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí viên chức, đảng viên, quần chúng trong toàn Bệnh viện được nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 09/5/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 10/4/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai; Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 20/4/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Chi thị số 22-CT/TU, ngày 19/5/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 19/5/2023 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 19/5/2023của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các văn bản của tỉnh, huyện... Tại  Hội nghị đồng chí Hoàng Văn Sóng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện yêu cầu viên chức, người lao động nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung  nghiên cứu nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các chỉ thị, kết luận của Trung ương; các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh; các văn bản của huyện. Đồng thời, nâng cao tính chiến đấu, kịp thời uốn nắn các nhận thức lệch lạc trong nhận thức của đảng viên, quần chúng; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với, đảng viên, quần chúng toàn viện. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện; sự đoàn kết, đồng lòng của đảng viên, quần chúng trong toàn Bệnh viện.

 

                                                         Hoàng Tuyết

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập