Hội nghị triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Sáng ngày 4-5/4/2024, Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành xây dựng trong Đảng, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội"

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Sóng, Bí thư Đảng bộ - Giám đốc, Bà Lý Thị Minh Hương – Phó Giám đốc bệnh viện và 110 viên chức, người lao động thuộc Bệnh viện đa khoa huyện. Các viên chức đã được quán triệt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Chuyên đề tập trung vào nội dung chính đó là các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, về năng lực công tác của người cán bộ, đảng viên và về vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” nhằm thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội toàn quốc; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài quy hoạch nguồn lãnh đạo; khắc phục, tháo gỡ kịp thời điểm nghẽn về công tác cán bộ để phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.

Đây cũng là dịp để đội ngũ viên chức và người lao động nắm bắt những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ.

 

                     

                                                               Hoàng Tuyết 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập