Họp thống nhất Nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn lịch sử y tế huyện Trùng Khánh, giai đoạn 1946 - 2025

Họp thống nhất Nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn lịch sử y tế huyện Trùng Khánh, giai đoạn 1946 - 2025

anh tin bai

Ảnh cuộc họp thống nhất biên soạn và xuất bản cuốn lịch sử y tế huyện Trùng Khánh, giai đoạn 1946 - 2025 

Sáng 08/12/2022, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trùng Khánh họp thống nhất Nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn lịch sử y tế huyện Trùng Khánh, giai đoạn 1946 - 2025. Thành phần tham dự BS Hoàng Văn Sóng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện - Chủ trì; BS Nông văn Hiệu, Phó giám đốc; BS Nông Thị Nhiệm, Phó giám đốc Trung tâm y tế Trùng Khánh; Lãnh đạo các Khoa, Phòng Bệnh viện đa khoa và Trung tâm y tế cùng tham dự.

Nghiên cứu biên soạn, xuất bản cuốn lịch sử y tế huyện Trùng Khánh nhằm lưu giữ tư liệu lịch sử qua các thời kỳ cán bộ sống và làm việc tại ngành y tế huyện nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ, khơi dậy trong cán bộ, đảng viên, viên chức người lao động trong ngành y tế huyện niềm tự hào, tinh thần hăng hái phấn đấu và quyết tâm thực hiện thắng lợi chính trị của địa phương. Cuốn truyền thống lịch sử ngành y tế huyện Trùng Khánh 1946 - 2025 gồm các chương. Vùng đất, con người và truyền thống yêu nước của Nhân dân các dân tộc huyện Trùng Khánh; Ngành y tế huyện Trùng Khánh những năm 1946 - 2025; Hoạt động của ngành y tế các thời kỳ; Ngành y tế Trùng Khánh thực hiện công cuộc đổi mới, những năm đầu thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Ngành y tế huyện Trùng Khánh tiếp tục thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới...

BS Hoàng Văn Sóng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện thông qua đầy đủ các nội dung về Cuốn lịch sử sẽ tái hiện một cách khách quan, trung thực sự trưởng thành của ngành y tế huyện Trùng Khánh sau 79 năm xây dựng và phát triển; khẳng định vai trò sứ mệnh trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân; đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuốn sách là tài liệu tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử ngành y tế cho cán bộ, đảng viên ngành y, thế hệ trẻ và đông đảo nhân dân các dân tộc huyện Trùng Khánh.

 

                                            Hoàng Tuyết

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập